[toggle title=”Regulamin” state=”off” style=”solid” icon=”arrow-right”]

Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Praktykujących Klubu Moyayoga

1. Każdy Klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania czystości na terenie klubu, stosowania się do wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz obsługi klubu.

2. W klubie obowiązuje zdejmowanie obuwia

3. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu

4. Za rzeczy wartościowe, pozostawione bez opieki Klub nie ponosi odpowiedzialności

5. Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi

6. Poprzez zakupienie karnetu, jednorazowego wejścia, bądź korzystanie z „Karnetu Promocyjnego” osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

7. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

8. Klientem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

9. Ćwiczący powinien poinformować klub przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.

10. Klub Moyayoga nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.

11. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

  • Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
  • Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

12. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.

13. Po przyjściu do klubu Moyayoga należy zameldować się w recepcji, przedstawić do skreślenia karnet lub wykupić jednorazowe wejście.

14. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osobą, na którą został on wystawiony klub Moyayoga zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

15. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji na zajęcia.

16. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 2 godziny wcześniej odrezerując się samemu przez system logowania , dzwoniąc lub wysyłając sms (69486678 lub info@moyayoga.com).

17. Nie odwołane zajęcia będą skreślane z karnetu osoby wykupujące karnet weściowy jedne wejśćie a osoby z karnetem miesięcznym jeden dzień .

18. Należy bezwzględnie przestrzegać ważności karnetów. Po przekroczeniu terminu należy wykupić nowy karnet.

19. Każdy nowy klient może skorzystać z „Karnetu Promocyjnego” jedynie raz. Po jego skończeniu może brać udział w zajęciach tylko poprzez zakup normalnego karnetu lub jednorazowego wejścia.

20. Klub Moyayoga zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacji grup.

21. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

22. Nasz personel regularnie sprawdza szatnie po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szatniach rzeczy będą początkowo przenoszone do recepcji, a po tygodniu nieodbierania z recepcji – oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.

23. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, jak również jego części integralnych karnet może zostać unieważniony.

24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu klubu Moyayoga.

25. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

26. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich

27. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania klubu prosimy zgłaszać bezpośrednio w recepcji klubu, pod numerem telefonu 694866678

28. Klient oświadcza, ze zapoznał się z Regulaminem Klubu i zobowiązuje się go przestrzegać pod rygorem rozwiązania umowy

29. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyn. W tym przypadku Klub zobowiązuje się do zwrotu wpłaty, a Klient oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu

30. Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie przez niego z urządzeń znajdujących się w Klubie a Klub nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Klienta

31. Karta członkowska ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości. Klient zobowiązuje się do nieodstępowania karty członkowskiej osobom trzecim. Za zagubienie karty członkowskiej klub pobiera opłatę w wysokości 5zł

32. Rachunki są wystawiane wyłącznie w dniu dokonania płatności za świadczone usługi

[/toggle]

Studio Moyayoga powstało z myślą o Tobie i twoich potrzebach. Po wielu latach praktyki i doświadczeń pracy z ludźmi , zrodziła się chęć stworzenia miejsca, w którym każdy odnajdzie odrobinę spokoju i wytchnienia.

Studio Moyayoga zostało zaprojektowane przez parę kochających się ludzi, którzy przechodząc przez drogę transformacji , chcą podzielić się wiedzą z innymi. Nie istnieje nic piękniejszego na świecie niż uczucie, że pomagasz ludziom zmieniać się na lepsze.

Studio Moyayoga to przestrzeń nieograniczona, pełna pozytywnej energii i pozwalająca na samorozwój. Czyż nie poszukujesz właśnie tego w swoim życiu? Tej przestrzeni?

Kogo zapraszamy?

Każda osoba ,niezależnie od wieku czy płci znajdzie u nas praktykę dopasowaną do swoich potrzeb. Zajęcia są bardzo zróżnicowane, od formy statycznej po formę dynamiczną. Jeżeli czujesz się spięty i ograniczony ciałem to znak, że czas zastanowić się nad swoim zdrowiem. To nie czas goni nas , tylko my gonimy go. W studio Moyayoga zachęcamy wszystkich do zatrzymania się na krótką chwilę i spędzenia czasu z samym sobą.
Zapracowani oraz zagubieni z pewnością odnajdą u nas schronienie na dłużej. Zachęcamy również do praktyki osoby z problemami zdrowotnymi, po wszelkich kontuzjach i wypadkach. W studio Moyayoga zawsze znajdziemy chwilę aby otoczyć opieką daną osobę i pomożemy dostosować praktykę , mającą na celu zminimalizować istniejący problem.

Dlaczego joga?

Joga to nie religia, to filozofia życia, nie ogranicza nas w myśleniu czy działaniu

Joga to przestrzeń,w której odnajdujesz siebie i swoje możliwości

Joga to zmiana,mobilizująca do bycia lepszym dla siebie i innych

Joga to indywidualna podróż,dzięki której zyskujesz na wartości życia

Joga uczy wytrwałości i szacunku do siebie.Dzięki pracy nad sobą ,zaczynasz dostrzegać wokół siebie więcej dobra.

Czego tak naprawdę chcę od życia? Gdzie jest moje miejsce?  Czy stać mnie na to aby być szczęśliwym?

Na te pytania joga odpowiada za każdym razem kiedy stawiasz stopy na macie. Dzięki jodze wyłączasz swój umysł na czas trwania praktyki. Nie tracisz wówczas energii na myślenie , narzekanie, oczekiwanie czy krytykę. To są drogocenne chwile poświęcone wyłącznie na siebie i budowanie swojej osobowości. Joga daje nam więcej niż możemy się spodziewać. Gotowy aby przekonać się na swojej skórze?!